ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

นายนิกร ศิรโรจนานนท์

 

ตำแหน่ง

  • รองอธิบดีกรมป่าไม้
  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ของกรมป่าไม้

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
  • โทรศัพท์: 025614292-3 ต่อ 5611
  • โทรสาร: 025615421
  • อีเมล: [email protected]
Skip to content