วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

                    1.1 ประกาศกรมศาสนา เรื่อง งดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563

                    1.2 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า ถึงแม้ในขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ขอให้ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป

                2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 15 ราย ส่วนกลาง 1 ราย ส่วนภูมิภาค 14 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัว ส่วนกลาง 1 ราย ส่วนภูมิภาค 2 ราย และไม่มีผู้ติดเชื้อ

                3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้มอบเจลแอลกอฮอลล์ มอบให้กรมป่าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ทำความสะอาด

Leave a Comment

Skip to content