หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมและพลังงาน โดยใช้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย (พ.ศ.2564)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมสนทนาออนไลน์ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมสนทนาออนไลน์ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายจิร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่า … Read more

อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือบางจาก พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมหนุนแก้วเพาะกล้าไม้

อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือบางจาก พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมผุดแก้วเพาะกล้าไม้

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ กรมป่าไม้ งกล่าวเป็นความร่วมม … Read more

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ จัดประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน AAR. การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ จัดประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน AAR. การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ

11 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตาม ผลการทำงานในพื้นจังหวัดลพบุรี

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตาม ผลการทำงานในพื้นจังหวัดลพบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจิระศักดิ์ ชูคว … Read more