นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน และเป็นประธานวางผ้าบังสกุล ในงานฌาปนกิจศพ รายนางต๊ะนี กิจเจริญัฒน์

         & … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน และเป็นประธานวางผ้าบังสกุล ในงานฌาปนกิจศพ รายนางต๊ะนี กิจเจริญัฒน์

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเงิน นาหยิ ประชาชนตำบลเทอดไทย

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเงิน นาหยิ ประชาชนตำบลเทอดไทย

กรมป่าไม้ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อในวันหยุดทำงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         & … Read more กรมป่าไม้ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อในวันหยุดทำงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจากนายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ผู้แทนบริษัท ทรัพย์เอนเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่อง “ร้อยป่า”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจา … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจากนายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ผู้แทนบริษัท ทรัพย์เอนเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่อง “ร้อยป่า”

นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เร่งรัดการการปฏิบัติตามแผนการหยุดยั้งทำลายพื้นที่ป่า และการดำเนินการตามมาตรา 25

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563  นายอรรถพล เจริญชันษา อป … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เร่งรัดการการปฏิบัติตามแผนการหยุดยั้งทำลายพื้นที่ป่า และการดำเนินการตามมาตรา 25

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 เมษายน  2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีก … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 7/2563

           วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุ … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 7/2563

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ของหน่วยงานของกรมป่าไม้

วันที่  2  เมษายน  2563 นายจิระศักดิ์ ชู … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ของหน่วยงานของกรมป่าไม้

ประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

   ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป … Read more ประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.