แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2023


การเก็บข้อมูลต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี LiDAR และจัดทำโมเดล 3 มิติ พื้นที่ศึกษา ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2

พิกัด https://maps.app.goo.gl/xQ2y4XmxeDK6Wafa8 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศทส.ร่วมกับ สวพ. และบริษัท Mapper โดยได้รับความกรุณาจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบกในการอนุเคราะห์พื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ โดยทางบริษัท Mapper ได้ใช้เครื่องมือ Ultra High Performance 3D Laser Scanner เพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud Point เหมือนกับครั้งที่ สำรวจ ณ ศูนย์เมล็ดไม้ฯ จังหวัดขอนแก่น ที่เพิ่มมาในการสำรวจครั้งนี้คือ ภาพถ่ายสี โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ทางเทคนิคของอุปกรณ์ มีดังนี้ รายงานฉบั […]


บริการย่อลิ้ง (Short URL) ของภาครัฐมาแล้ว

ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เว็บปลอมเพื่อหลอกลวงให้กด (phishing) หรือดาวน์โหลดไฟล์แปลกปลอม ไปจนถึงไฟล์อันตราย (Scam) ซึ่งชอบใช้วิธีการผ่านบริการย่อ URL ของเว็บทั่วไป เช่น Goo.gl www.shorturl.at bitly ซึ่งเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเอกชนและส่วนมากอยู่ต่างประเทศ นอกไม่มีความปลอดภัยจากทำให้ผู้รับมองไม่เห็น URL ปลายทางแล้ว ยังมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ในการสื่อสารออนไลน์ของทางราชการอีกด้วย สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA เล็งเห็นถึงปัญหา และได้ออกแบบบริการย่อลิ้งในชื่อ DG.thสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้ระบบย่อลิงก์ […]


การตั้งค่า SMTP ในปลั๊กอิน WP Mail SMTP รุ่น Free สำหรับ WordPress MultiSite

หากประสงค์จะตั้งค่า SMTP ในปลั๊กอิน WP Mail SMTP รุ่น Free สำหรับ WordPress Multisite ครั้งละจำนวนหลายเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยตั้งค่า WP Mail SMTP ในเว็บไซต์หลักให้แล้วเสร็จ จากนั้นจึงใช้คำสั่งต่อไปนี้ อธิบายคำสั่ง คำสั่งด้านบนเป็นชุดคำสั่งที่ใช้กับ WP-CLI (WordPress Command Line Interface) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการ WordPress ผ่าน command line มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดลอกการตั้งค่า SMTP จากเว็บไซต์หลักไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือข่าย WordPress Multisite โดยมีรายละเอียดดั […]


ทดลองสร้างภาพต้นไม้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Poly Cam

เตรียมการก่อนดำเนินการ จากการทดลองถ่ายภาพต้นไม้ตามรูป 3D ข้างต้นนั้น พบว่า ระยะทางที่ LiDAR จะไปกระทบวัตถุและวิเคราะห์ภาพได้นั้นมีระยะประมาณ 1.5-2 เมตร ตัวโปรแกรมสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้และมาผูกกับ Cloud Point โดย 1 ต้นใช้เวลาประมาณ 5 นาที ตัวโปรแกรมในเวอร์ชั่นฟรีนั้น สามารถเซฟโปรเจ็คออกมาได้เพียงนามสกุล .Glb ตาม Format glTF (Graphics Library Transmission Format or GL Transmission Format and formerly known as WebGL Transmissions Format or WebGL TF)  การแสดงผลใน WordPress ต้องอาศัย plug […]


การปลดล็อกบัญชี Oracle Database ผ่านโปรแกรม sqlplus 1

บัญชีในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle Database อาจถูกล็อคได้ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น รหัสผ่านหมดอายุ มีการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ฯลฯ อาการที่พบคือเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ถูกล็อกจะพบข้อผิดพลาด ORA-28000: the account is locked สามารถปลดล็อกบัญชีผ่านโปรแกรม sqlplus ได้โดยเปิดโปรแกรม Comand Prompt และพิมพ์คำสั่งดังนี้ หากระบุรหัสผ่านถูกต้องจะพบหน้าต่างที่มีลักษณะดังนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปลดล็อคบัญชี โดยแทนที่ username ด้วยชื่อบัญชีที่ต้องการปลดล็อค


รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี

ที่มา : รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี (025798899.com) การหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆ เช่น มิจฉาชีพ ไปสืบค้นข้อมูลนิติบุคคลและปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแจ้งให้เราอัปเดทข้อมูล โดยให้ลิ้งโหลดแอปของ DBD(ซึ่งปลอม) ต้องระวังและต้องสงสัยไว้ก่อน ผุดเพิ่มอีก… “เว็บไซต์ DBD ปลอม” เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ระวังจะตกเป็นเหยื่อ! เตือนจะลงทุนต้องรอบคอบ เช็คนิติบุคคลทั้งไทยและต่างชาติที่ DBD Data Warehouse+ เท่านั้น | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การหลอกลวงผ่าน SMS เตือนภัยการห […]


ภาพตัวอย่างข้อผิดพลาด

แก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถใช้คำสั่ง kubectl ได้ (the server has asked for the client to provide credentials) ใน RKE2

kubectl เป็นคำสั่งสำหรับใช้จัดการ Kubernetes Cluster โดยจะใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกับ control plane ซึ่งอาจจะพบปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ปัญหา เมื่อใช้คำสั่ง เช่น kubectl version หรือ kubectl get node เป็นต้น ผู้ใช้จะพบข้อผิดพลาด “error: You must be logged in to the server (the server has asked for the client to provide credentials)” นอกจากนี้ยังอาจพบข้อผิดพลาดอื่นร่วมด้วย เช่น “E0808 14:08:21.359314 3292 memcache.go:265] […]


แก้ปัญหากรณีที่ไม่สามารถเพิ่ม custom template ที่สร้างขึ้นมาใน Certificate Templates ได้

ในกรณีประสงค์ที่จะสร้าง self-signed certificate เพื่อใช้งานบน Windows Server สำหรับบริการต่าง ๆ เช่น Remote Desktop Connection หรือโพรโทคอล LDAPS โดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีเปิดใช้งาน role “Active Directory Certificate Services” เพื่อสร้าง root certificate และใช้ root certificate ออก certificate สำหรับบริการนั้น ๆ โดยมักจะใช้ custom template เพื่อให้สะดวกต่อการออก certificate ที่ตรงความต้องการ ปัญหา ในกรณีปกติ เมื่อสร้าง custom template ผ่านโปรแกรม Certificate Templates Console (certtmpl. […]


GDCC Space Application

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการอบรมการอบรมการใช้งาน GDCC Space ดังนี้ 1.รางวัลแก้วน้ำ ร้อน/เย็น จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณสุพัตรา ทุ่งxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ที่อยู่ 140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ 54000 โทร. 062954xxxx รางวัลที่ 2. คุณพรพรรณ มากxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ที่อยู่ 88 หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 081379xxxx 2.รางวัลพาเวอร์แบงค์ จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณศรัณยู ผลx […]