คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค)


คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค)

  1. เข้าเว็บไซต์ forestinfo.forest.go.th
1. เข้าเว็บไซต์ forestinfo.forest.go.th

2. เลือกเมนูล๊อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่

2. เลือกเมนูล๊อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่

3. เลือกเมนู “เข้าระบบจัดการฐานข้อมูล”

3. เลือกเมนู “เข้าระบบจัดการฐานข้อมูล”

4. เลือกเมนู “หน่วยงาน”

4. เลือกเมนู “หน่วยงาน”

5. เลือกเมนู “การค้นหาข้อมูล” ตามเงื่อนไขการค้นหาแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ

5. เลือกเมนู “การค้นหาข้อมูล” ตามเงื่อนไขการค้นหาแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ

6. เลือกเมนู “คำค้นหา”และใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกเมนู “ค้นหา”

7. เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้ว คลิกเลือกเมนู “แก้ไข”

6. เลือกเมนู “คำค้นหา”และใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกเมนู “ค้นหา”

7. เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้ว คลิกเลือกเมนู “แก้ไข”

8. เลือกเมนูต่างๆ เพื่อ “เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง” ข้อมูลให้อัปเดตเป็นปัจจุบัน

8. เลือกเมนูต่างๆ เพื่อ “เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง” ข้อมูลให้อัปเดตเป็นปัจจุบัน

9. คลิกเลือกเมนู “บันทึก” เมื่อ เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

9. คลิกเลือกเมนู “บันทึก” เมื่อ เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *