prapanpong


การเก็บข้อมูลต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี LiDAR และจัดทำโมเดล 3 มิติ พื้นที่ศึกษา ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2

พิกัด https://maps.app.goo.gl/xQ2y4XmxeDK6Wafa8 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศทส.ร่วมกับ สวพ. และบริษัท Mapper โดยได้รับความกรุณาจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบกในการอนุเคราะห์พื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ โดยทางบริษัท Mapper ได้ใช้เครื่องมือ Ultra High Performance 3D Laser Scanner เพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud Point เหมือนกับครั้งที่ สำรวจ ณ ศูนย์เมล็ดไม้ฯ จังหวัดขอนแก่น ที่เพิ่มมาในการสำรวจครั้งนี้คือ ภาพถ่ายสี โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ทางเทคนิคของอุปกรณ์ มีดังนี้ รายงานฉบั […]


บริการย่อลิ้ง (Short URL) ของภาครัฐมาแล้ว

ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เว็บปลอมเพื่อหลอกลวงให้กด (phishing) หรือดาวน์โหลดไฟล์แปลกปลอม ไปจนถึงไฟล์อันตราย (Scam) ซึ่งชอบใช้วิธีการผ่านบริการย่อ URL ของเว็บทั่วไป เช่น Goo.gl www.shorturl.at bitly ซึ่งเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเอกชนและส่วนมากอยู่ต่างประเทศ นอกไม่มีความปลอดภัยจากทำให้ผู้รับมองไม่เห็น URL ปลายทางแล้ว ยังมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ในการสื่อสารออนไลน์ของทางราชการอีกด้วย สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA เล็งเห็นถึงปัญหา และได้ออกแบบบริการย่อลิ้งในชื่อ DG.thสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้ระบบย่อลิงก์ […]


ทดลองสร้างภาพต้นไม้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Poly Cam

เตรียมการก่อนดำเนินการ จากการทดลองถ่ายภาพต้นไม้ตามรูป 3D ข้างต้นนั้น พบว่า ระยะทางที่ LiDAR จะไปกระทบวัตถุและวิเคราะห์ภาพได้นั้นมีระยะประมาณ 1.5-2 เมตร ตัวโปรแกรมสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้และมาผูกกับ Cloud Point โดย 1 ต้นใช้เวลาประมาณ 5 นาที ตัวโปรแกรมในเวอร์ชั่นฟรีนั้น สามารถเซฟโปรเจ็คออกมาได้เพียงนามสกุล .Glb ตาม Format glTF (Graphics Library Transmission Format or GL Transmission Format and formerly known as WebGL Transmissions Format or WebGL TF)  การแสดงผลใน WordPress ต้องอาศัย plug […]


รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี

ที่มา : รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี (025798899.com) การหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆ เช่น มิจฉาชีพ ไปสืบค้นข้อมูลนิติบุคคลและปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแจ้งให้เราอัปเดทข้อมูล โดยให้ลิ้งโหลดแอปของ DBD(ซึ่งปลอม) ต้องระวังและต้องสงสัยไว้ก่อน ผุดเพิ่มอีก… “เว็บไซต์ DBD ปลอม” เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ระวังจะตกเป็นเหยื่อ! เตือนจะลงทุนต้องรอบคอบ เช็คนิติบุคคลทั้งไทยและต่างชาติที่ DBD Data Warehouse+ เท่านั้น | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การหลอกลวงผ่าน SMS เตือนภัยการห […]


GDCC Space Application

อบรม GDCC Space 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแผนงานและสารสนเทศ และระบบออนไลน์ (Zoom) แบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ (สำหรับผู้ใช้งานใหม่) คลิ๊ก แบบตอบรับการฝึกอบรม อบรม GDCC Space 29 กุมภาพันธ์ 2567 คลิ๊ก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤทัย พอกพูน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 025614292 ต่อ 5754


ประชาสัมพันธ์สำหรับการตรวจสอบสถานะข้อมูลบนระบบ Tracking ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

AMS Description Brunei https://login.bdnsw.gov.bn/ (registered user) Cambodia https://tracking.nsw.gov.kh/public-search/atiga (public access) Indonesia https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/index.php (public access) https://apps1.insw.go.id/ (registered user) Laos http://101.78.9.237:9838 (public access) Myanmar https://tracking.mcdnswrp.gov.mm/ (public access) Malaysia http://newepco.dagangnet.com/dnex/login/index.html (registered user) Philippines http://in […]


ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมป่าไม้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ Download เอกสารแนบ และระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมาตรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่


การอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Online และเล็งเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ศึกษา ในการจัดทำระบบสถิติทางการของประเทศไทย เพื่อให้มีสถิติทางการที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่ EP : 1 https://www.youtube.com/watch?v=t1Xppm84DRc […]