prapanpong


Workshop การนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ หัวข้อ “Data for Digital Government”

ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จาก 4 ครั้ง เอกสารประกอบการอบรม Download – Google Drive


การเก็บข้อมูลต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี LiDAR และจัดทำโมเดล 3 มิติ พื้นที่ศึกษา ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2

พิกัด https://maps.app.goo.gl/xQ2y4XmxeDK6Wafa8 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศทส.ร่วมกับ สวพ. และบริษัท Mapper โดยได้รับความกรุณาจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบกในการอนุเคราะห์พื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ โดยทางบริษัท Mapper ได้ใช้เครื่องมือ Ultra High Performance 3D Laser Scanner เพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud Point เหมือนกับครั้งที่ สำรวจ ณ ศูนย์เมล็ดไม้ฯ จังหวัดขอนแก่น ที่เพิ่มมาในการสำรวจครั้งนี้คือ ภาพถ่ายสี โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ทางเทคนิคของอุปกรณ์ มีดังนี้ รายงานฉบั […]


บริการย่อลิ้ง (Short URL) ของภาครัฐมาแล้ว

ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เว็บปลอมเพื่อหลอกลวงให้กด (phishing) หรือดาวน์โหลดไฟล์แปลกปลอม ไปจนถึงไฟล์อันตราย (Scam) ซึ่งชอบใช้วิธีการผ่านบริการย่อ URL ของเว็บทั่วไป เช่น Goo.gl www.shorturl.at bitly ซึ่งเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเอกชนและส่วนมากอยู่ต่างประเทศ นอกไม่มีความปลอดภัยจากทำให้ผู้รับมองไม่เห็น URL ปลายทางแล้ว ยังมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ในการสื่อสารออนไลน์ของทางราชการอีกด้วย สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA เล็งเห็นถึงปัญหา และได้ออกแบบบริการย่อลิ้งในชื่อ DG.thสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้ระบบย่อลิงก์ […]


ทดลองสร้างภาพต้นไม้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Poly Cam

เตรียมการก่อนดำเนินการ จากการทดลองถ่ายภาพต้นไม้ตามรูป 3D ข้างต้นนั้น พบว่า ระยะทางที่ LiDAR จะไปกระทบวัตถุและวิเคราะห์ภาพได้นั้นมีระยะประมาณ 1.5-2 เมตร ตัวโปรแกรมสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้และมาผูกกับ Cloud Point โดย 1 ต้นใช้เวลาประมาณ 5 นาที ตัวโปรแกรมในเวอร์ชั่นฟรีนั้น สามารถเซฟโปรเจ็คออกมาได้เพียงนามสกุล .Glb ตาม Format glTF (Graphics Library Transmission Format or GL Transmission Format and formerly known as WebGL Transmissions Format or WebGL TF)  การแสดงผลใน WordPress ต้องอาศัย plug […]


รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี

ที่มา : รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี (025798899.com) การหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆ เช่น มิจฉาชีพ ไปสืบค้นข้อมูลนิติบุคคลและปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแจ้งให้เราอัปเดทข้อมูล โดยให้ลิ้งโหลดแอปของ DBD(ซึ่งปลอม) ต้องระวังและต้องสงสัยไว้ก่อน ผุดเพิ่มอีก… “เว็บไซต์ DBD ปลอม” เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ระวังจะตกเป็นเหยื่อ! เตือนจะลงทุนต้องรอบคอบ เช็คนิติบุคคลทั้งไทยและต่างชาติที่ DBD Data Warehouse+ เท่านั้น | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การหลอกลวงผ่าน SMS เตือนภัยการห […]


GDCC Space Application

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการอบรมการอบรมการใช้งาน GDCC Space ดังนี้ 1.รางวัลแก้วน้ำ ร้อน/เย็น จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณสุพัตรา ทุ่งxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ที่อยู่ 140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ 54000 โทร. 062954xxxx รางวัลที่ 2. คุณพรพรรณ มากxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ที่อยู่ 88 หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 081379xxxx 2.รางวัลพาเวอร์แบงค์ จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณศรัณยู ผลx […]


ประชาสัมพันธ์สำหรับการตรวจสอบสถานะข้อมูลบนระบบ Tracking ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

AMS Description Brunei https://login.bdnsw.gov.bn/ (registered user) Cambodia https://tracking.nsw.gov.kh/public-search/atiga (public access) Indonesia https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/index.php (public access) https://apps1.insw.go.id/ (registered user) Laos http://101.78.9.237:9838 (public access) Myanmar https://tracking.mcdnswrp.gov.mm/ (public access) Malaysia http://newepco.dagangnet.com/dnex/login/index.html (registered user) Philippines http://in […]


ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมป่าไม้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ Download เอกสารแนบ และระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์