แจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์


กลุ่ม Line แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า line กลุ่มตาม QRCode ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2. ติดตั้งโปรแกรม Team Viewer สำหรับให้เจ้าหน้าที่เทคนิคซ่อมคอมพิวเตอร์ Remote จากระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขณะปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก