ข่าวสารและกิจกรรม


GDCC Space Application

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการอบรมการอบรมการใช้งาน GDCC Space ดังนี้ 1.รางวัลแก้วน้ำ ร้อน/เย็น จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณสุพัตรา ทุ่งxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ที่อยู่ 140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ 54000 โทร. 062954xxxx รางวัลที่ 2. คุณพรพรรณ มากxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ที่อยู่ 88 หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 081379xxxx 2.รางวัลพาเวอร์แบงค์ จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณศรัณยู ผลx […]


ประชาสัมพันธ์สำหรับการตรวจสอบสถานะข้อมูลบนระบบ Tracking ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

AMS Description Brunei https://login.bdnsw.gov.bn/ (registered user) Cambodia https://tracking.nsw.gov.kh/public-search/atiga (public access) Indonesia https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/index.php (public access) https://apps1.insw.go.id/ (registered user) Laos http://101.78.9.237:9838 (public access) Myanmar https://tracking.mcdnswrp.gov.mm/ (public access) Malaysia http://newepco.dagangnet.com/dnex/login/index.html (registered user) Philippines http://in […]


อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมาตรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่


การอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Online และเล็งเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ศึกษา ในการจัดทำระบบสถิติทางการของประเทศไทย เพื่อให้มีสถิติทางการที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่ EP : 1 https://www.youtube.com/watch?v=t1Xppm84DRc […]


สไลด์ประกอบการบรรยาย

อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562

ช่วงวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สไลด์บรรยาย สไลด์บรรยายเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้” แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้”