แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 กันยายน 2023


การปลดล็อกบัญชี Oracle Database ผ่านโปรแกรม sqlplus 1

บัญชีในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle Database อาจถูกล็อคได้ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น รหัสผ่านหมดอายุ มีการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ฯลฯ อาการที่พบคือเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ถูกล็อกจะพบข้อผิดพลาด ORA-28000: the account is locked สามารถปลดล็อกบัญชีผ่านโปรแกรม sqlplus ได้โดยเปิดโปรแกรม Comand Prompt และพิมพ์คำสั่งดังนี้ หากระบุรหัสผ่านถูกต้องจะพบหน้าต่างที่มีลักษณะดังนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปลดล็อคบัญชี โดยแทนที่ username ด้วยชื่อบัญชีที่ต้องการปลดล็อค