การตั้งค่า SMTP ในปลั๊กอิน WP Mail SMTP รุ่น Free สำหรับ WordPress MultiSite


หากประสงค์จะตั้งค่า SMTP ในปลั๊กอิน WP Mail SMTP รุ่น Free สำหรับ WordPress Multisite ครั้งละจำนวนหลายเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยตั้งค่า WP Mail SMTP ในเว็บไซต์หลักให้แล้วเสร็จ จากนั้นจึงใช้คำสั่งต่อไปนี้

wp --url=https://www.example.com/ option get wp_mail_smtp --format=json > /tmp/smtp_config.txt
wp site list --field=url | xargs -I % bash -c "echo \">>> Site URL: %\" && wp --url=% option update wp_mail_smtp --format=json < /tmp/smtp_config.txt"
rm /tmp/smtp_config.txt

อธิบายคำสั่ง

คำสั่งด้านบนเป็นชุดคำสั่งที่ใช้กับ WP-CLI (WordPress Command Line Interface) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการ WordPress ผ่าน command line มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดลอกการตั้งค่า SMTP จากเว็บไซต์หลักไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือข่าย WordPress Multisite โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  1. wp --url=https://www.example.com/ option get wp_mail_smtp --format=json > /tmp/smtp_config.txt: คำสั่งนี้จะไปดึงการตั้งค่า SMTP จากเว็บไซต์ที่ URL เป็น https://www.example.com/ และบันทึกลงในไฟล์ชื่อ smtp_config.txt ที่อยู่ใน โฟลเดอร์ /tmp
  2. wp site list --field=url | xargs -I % bash -c "echo \">>> Site URL: %\" && wp --url=% option update wp_mail_smtp --format=json < /tmp/smtp_config.txt": คำสั่งนี้จะแสดงรายการ URL ของทุกเว็บไซต์ในเครือข่าย WordPress Multisite และอัพเดทการตั้งค่า SMTP สำหรับแต่ละ URL โดยใช้การตั้งค่าที่ถูกบันทึกไว้ในไฟล์ smtp_config.txt
  3. rm /tmp/smtp_config.txt: หลังจากที่ทำการอัพเดทการตั้งค่า SMTP เสร็จสิ้นแล้ว คำสั่งนี้จะลบไฟล์ smtp_config.txt ออกจาก โฟลเดอร์ /tmp

โดยสรุป ชุดคำสั่งนี้จะช่วยให้สามารถคัดลอกการตั้งค่า SMTP จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือข่าย WordPress Multisite ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *