แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 9 ตุลาคม 2023


การตั้งค่า SMTP ในปลั๊กอิน WP Mail SMTP รุ่น Free สำหรับ WordPress MultiSite

หากประสงค์จะตั้งค่า SMTP ในปลั๊กอิน WP Mail SMTP รุ่น Free สำหรับ WordPress Multisite ครั้งละจำนวนหลายเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยตั้งค่า WP Mail SMTP ในเว็บไซต์หลักให้แล้วเสร็จ จากนั้นจึงใช้คำสั่งต่อไปนี้ อธิบายคำสั่ง คำสั่งด้านบนเป็นชุดคำสั่งที่ใช้กับ WP-CLI (WordPress Command Line Interface) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการ WordPress ผ่าน command line มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดลอกการตั้งค่า SMTP จากเว็บไซต์หลักไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือข่าย WordPress Multisite โดยมีรายละเอียดดั […]