บทความ


วิธีแก้ไข หนังสือราชการ เวลาพิมพ์ออกมาแล้วขนาดตัวอักษร (ทั้งหน้า) มักเล็กลงกว่าปกติ

เริ่มจากเข้าไปที่ Page Setup จะอยู่ในหน้า Layout หรือ Double Click ที่ ไม้บรรทัด ขั้นแรก แก้ margin ใช้สูตร top 2 cm, Bottom 2cm, Left 3 cm, Right 2 cm ขั้นที่ 2 ดูขนาด paper size ให้เป็น A4 ขนาดของบ้านเรา สุดท้าย Header 0.7, Footer 0.7 หมายเหตุ บางครั้งเซ็ทค่าไปแล้ว กลับมาเป็นอีก ก็ให้แก้ไข margin กด + เพิ่มไป1 กด ok แล้วกลับไปแก้ไขค่ากลับ กด – ไป 1 กด ok แล้วลองพิมพ์ใหม่ ที่มา : medium


การแก้ไข เพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรใน Forestinfo.forest.go.th

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิ์ เลือกระบบจัดการฐานข้อมูล เมนูทางซ้ายเลือก “เบอร์โทรติดต่อ” สำหรับการเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ให้เลือกหน่วยงาน เลือกปุ่ม แก้ไข ปรุบปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นเลือกปุ่มแก้ไข เพื่อบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้ว จะอยู่ที่ http://forestinfo.forest.go.th/telephone.aspx


ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้

[toc] ระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้คืออะไร? ระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้ (Royal Forest Department Data Catalog) คือ ระบบงานที่มีไว้เพื่อรวบรวมคำอธิบายข้อมูล นอกจากนี้ ระบบฯ ยังมีสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB และแสดงผลข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบตารางและกราฟอย่างง่ายได้อีกด้วย คำอธิบายข้อมูลคืออะไร? คำอธิบายข้อมูล (metadata) คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เช่น ข้อมูลนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร หน่วยงานใดเป็นผู้รวบรวม ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและส […]


วิธีสร้างตาราง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตารางคือการคัดลอกตารางจากโปรแกรม MS Excel และนำมาวางในเนื้อหา แต่หากจำนวนแถวหรือคอลัมน์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่นการจัดเรียง (sorting) และการค้นหา (filtering) สามารถใช้ปลั๊กอิน TablePress แทนการคัดลอกตาราง


วิธีซ่อนบางหมวดหมู่ไม่ให้ถูกแสดงในหน้าแรก

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เนื้อหาในบางหมวดหมู่ถูกแสดงในหน้าแรก สามารถใช้ปลั๊กอิน Ultimate Category Excluder เพื่อซ่อนเนื้อหาดังกล่าวได้ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Ultimate Category Excluder เบื้องต้น


วิธีจัดรูปแบบบทความที่ถูกแชร์หรือแสดงบนผลการค้นหาให้สวยงาม

ปลั๊กอิน Yoast SEO ใช้ปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้ search engine เช่น Google, Yahoo, Bing สามารถนำข้อมูลไปแสดงผลได้ถูกต้องครบถ้วน และช่วยปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลเนื้อหาเมื่อถูกแชร์บน Facebook วีดีโอด้านล่างเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Yoast SEO เบื้องต้น  


วิธีเพิ่มปุ่มสำหรับแชร์บทความไปยังสื่อสังคมออนไลน์

สามารถสร้างปุ่ม share ท้ายบทความเพื่อให้ผู้อ่านสามารถส่งต่อบทความของเราไปยัง Facebook, LINE, Twitter หรือ social media อื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว วีดีโอด้านจะล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Share Button เบื้องต้น