แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 มิถุนายน 2023


GDCC Space Application

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการอบรมการอบรมการใช้งาน GDCC Space ดังนี้ 1.รางวัลแก้วน้ำ ร้อน/เย็น จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณสุพัตรา ทุ่งxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ที่อยู่ 140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ 54000 โทร. 062954xxxx รางวัลที่ 2. คุณพรพรรณ มากxxx จัดส่งที่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ที่อยู่ 88 หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 081379xxxx 2.รางวัลพาเวอร์แบงค์ จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1. คุณศรัณยู ผลx […]