เตือนภัย!! เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ Opendata

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 ผู้ดูแลระบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐได้ระวังการปลอมตัวเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อหลอกลวงให้คลิ๊กลิ้งค์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่อาจเป็นอันตราย


การสร้างบัญชีผู้ใช้ใน Kubernetes Cluster 1

บทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับจัดการ Kubernetes Cluster เพื่อให้มีสิทธ์ใช้โปรแกรม kubectl, Kubernetes Dashboard, หรือโปรแกรมอื่น ๆ ในการจัดการคลัสเตอร์ได้ โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ใหม่ (user) 2 ขั้นตอน (U1-U2) และขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบ (administrator) 5 ขั้นตอน (A1-A5) ตามแผนภาพด้านล่าง U1. สร้างไฟล์ private key และ CSR และส่งไฟล์ CSR ให้ผู้ดูแลระบบ ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้จะสร้างไฟล์ private key และ Certificate Signing Request (CSR) ซึ่งไฟล์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยว […]


คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค) 2. เลือกเมนูล๊อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เลือกเมนู “เข้าระบบจัดการฐานข้อมูล” 4. เลือกเมนู “หน่วยงาน” 5. เลือกเมนู “การค้นหาข้อมูล” ตามเงื่อนไขการค้นหาแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ 6. เลือกเมนู “คำค้นหา”และใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกเมนู “ค้นหา” 7. เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้ว คลิกเลือกเมนู “แก้ไข” 8. เลือกเมนูต่างๆ เพื่อ “เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง” ข้อมูลให้อัปเดตเป็นปัจจุบัน 9. คลิกเลือกเมนู “บันทึก” เมื่อ เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแป […]


คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง) 2. เลือกเมนู “เบอร์โทรติดต่อ 3. เลือกเมนูหน่วยงานที่จะปรับปรุงแก้ไข 4. คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลด (Download) เอกสารข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ 5. เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของหน่วยงาน 6. คัดลอกชีต ควรตั้งชื่อชีตเป็นวันเดือนปีปัจจุบันที่ปรับปรุง (ตัวอย่างเช่น เบอร์ติดต่อศูนย์เทคโนฯ-150267) 7. เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 8. เมื่อปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว เลือกเมนู “Save As” และเลือกนามส […]


การเก็บข้อมูลต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี LiDAR และจัดทำโมเดล 3 มิติ พื้นที่ศึกษา ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2

พิกัด https://maps.app.goo.gl/xQ2y4XmxeDK6Wafa8 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศทส.ร่วมกับ สวพ. และบริษัท Mapper โดยได้รับความกรุณาจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบกในการอนุเคราะห์พื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ โดยทางบริษัท Mapper ได้ใช้เครื่องมือ Ultra High Performance 3D Laser Scanner เพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud Point เหมือนกับครั้งที่ สำรวจ ณ ศูนย์เมล็ดไม้ฯ จังหวัดขอนแก่น ที่เพิ่มมาในการสำรวจครั้งนี้คือ ภาพถ่ายสี โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ทางเทคนิคของอุปกรณ์ มีดังนี้ รายงานฉบั […]


บริการย่อลิ้ง (Short URL) ของภาครัฐมาแล้ว

ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เว็บปลอมเพื่อหลอกลวงให้กด (phishing) หรือดาวน์โหลดไฟล์แปลกปลอม ไปจนถึงไฟล์อันตราย (Scam) ซึ่งชอบใช้วิธีการผ่านบริการย่อ URL ของเว็บทั่วไป เช่น Goo.gl www.shorturl.at bitly ซึ่งเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเอกชนและส่วนมากอยู่ต่างประเทศ นอกไม่มีความปลอดภัยจากทำให้ผู้รับมองไม่เห็น URL ปลายทางแล้ว ยังมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ในการสื่อสารออนไลน์ของทางราชการอีกด้วย สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA เล็งเห็นถึงปัญหา และได้ออกแบบบริการย่อลิ้งในชื่อ DG.thสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้ระบบย่อลิงก์ […]