กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และน้อมรำลึกในพ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้...

15 กุมภาพันธ์ 2024

กรมป่าไม้ร่วมให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
กรมป่าไม้ร่วมให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
15 กุมภาพันธ์ 2567 ชั้น 7 กรมควบคุมมลพิษนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ...

15 กุมภาพันธ์ 2567 ชั้น 7 กรมควบคุมมลพิษ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ชั้น 7 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

15 กุมภาพันธ์ 2567 ชั้น 7 กรมควบคุมมลพิษ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ชั้น 7 กรมควบคุมมลพิษ...

15 กุมภาพันธ์ 2024

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตาม คทช. แม่แจ่ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตาม คทช. แม่แจ่ม
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม...

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผ...

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม...

10 กุมภาพันธ์ 2024

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ
11 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ...

11 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการภายใต้มาตรการแก้ไข...

11 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ...

11 มกราคม 2024

ปลัด ทส. ประชุมติดตามการดำเนินงาน คทช. แม่แจ่ม
ปลัด ทส. ประชุมติดตามการดำเนินงาน คทช. แม่แจ่ม
10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศ...

10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ...

10 มกราคม 2024

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ปตท. ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า
กรมป่าไม้ ร่วมกับ ปตท. ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า...

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ปตท. ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า...

21 กุมภาพันธ์ 2024

กรมป่าไม้ รวมพลังถวายกำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ
กรมป่าไม้ รวมพลังถวายกำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ...

กรมป่าไม้ รวมพลังถวายกำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ...

20 กุมภาพันธ์ 2024

อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่แม่สอด ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) เน้นย้ำสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก
อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่แม่สอด ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5...

อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่แม่สอด ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5...

31 มกราคม 2024

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

30 มกราคม 2024

กรมป่าไม้ ร่วมพิธีเชิญธงประจำพระองค์ ขึ้นสู่ยอดเสา
กรมป่าไม้ ร่วมพิธีเชิญธงประจำพระองค์ ขึ้นสู่ยอดเสา...

กรมป่าไม้ ร่วมพิธีเชิญธงประจำพระองค์ ขึ้นสู่ยอดเสา...

30 มกราคม 2024

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปลูกป่า เร่งฟื้นฟูป่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กรมป่าไม้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปลูกป่า เร่งฟื้นฟูป่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21 กุมภาพันธ์ 2024

ปม. ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. พร้อมแจ้งเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ปม. ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. พร้อมแจ้งเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

21 กุมภาพันธ์ 2024

กรมป่าไม้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปลูกป่าเร่งฟื้นฟูป่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กรมป่าไม้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปลูกป่าเร่งฟื้นฟูป่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

19 กุมภาพันธ์ 2024

กรมป่าไม้ ร่วมคณะประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
กรมป่าไม้ ร่วมคณะประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

16 กุมภาพันธ์ 2024

งานเสวนา เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้”Resilience Entrepreneur : การปรับตัวของผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ไม้”
งานเสวนา เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้”Resilience Entrepreneur : การปรับตัวของผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ไม้”

16 กุมภาพันธ์ 2024

ข่าวสารกรมป่าไม้

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

ครบรอบสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี
PlayPlay
ครบรอบสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี
เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย
PlayPlay
คลิป 3 "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" พ.ศ. 2565
PlayPlay
ป่าชุมชนโคกป่าซี รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจสำคัญกรมป่าไม้
PlayPlay
คลิป 1 (โครงการกล้ายิ้ม) ประจำปี พ.ศ. 2565
PlayPlay
การประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (โครงการกล้ายิ้ม) ประจำปี พ.ศ. 2565
คลิป 2 สัมภาษณ์นโยบายผู้บริหารขององค์กร ในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า
PlayPlay
กรมป่าไม้ส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
วันป่าไม้สากล 2023
PlayPlay

วันป่าไม้สากล 2023

ความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างไทยและออสเตรเลีย
PlayPlay
Carbon Neutrality
PlayPlay

Carbon Neutrality

อนุรักษ์ป่าไม้

อนุรักษ์ป่าไม้ 2565

COP26
PlayPlay

COP26

จุดเริ่มต้นของกรมป่าไม้
ไผ่ในกระแสโลก
PlayPlay

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
PlayPlay

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

จัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563
ทำเนียบรายชื่อบุคคลต้นแบบ
ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566
กรมป่าไม้ได้รับรางวัลหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประกวด เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (อ้างอิงตามมาตรฐาน WCAG)
กรมป่าไม้ได้รับการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ
กรมป่าไม้เข้าร่วมโครงการ Prime Minister Awards
กรมป่าไม้ ได้รับประกาศนียบัตร PDPA
ระบบขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้
คู่มือการขออนุญาตใช้สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์/จัดกิจกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่านันทนาการ
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกไม้มีค่า
Green MNRE
แดชบอร์ดคทช.
วิสัยทัศน์กรมป่าไม้
การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล
รุกขกรกรมป่าไม้ ดูแลต้นไม้ด้วยหัวใจ
รวมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

ร่วมปลูกต้นไม้

ระบบลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

คลังความรู้ (E-Book)

เกร็ดความรู้

Skip to content