ป่านันทนาการ 10 แห่ง ในประเทศไทย
1400x400แบบที่3-01
1400x400แบบที่3-01
1400x400แบบที่3-01
1400x400แบบที่3-01
kop01
ป่านันทนาการ 2
Slide
สวนป่าออนไลน์
previous arrow
next arrow
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

2 ธันวาคม 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่น้ำท่วมขัง จ.สุพรรณบุรี
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่น้ำท่วมขัง จ.สุพรรณบุรี

28 พฤศจิกายน 2021

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

15 พฤศจิกายน 2021

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชน จ.กระบี่
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชน จ.กระบี่

15 พฤศจิกายน 2021

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

10 พฤศจิกายน 2021

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักแผนงานและสารสนเทศอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน...

25 พฤศจิกายน 2021

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์ โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษา...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์ โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมีสาระสำคัญและข้อสั่งการ...

23 พฤศจิกายน 2021

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และป่าเศรษฐกิจตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และป่าเศรษฐกิจตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ใน...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมาธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน...

22 พฤศจิกายน 2021

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Climate Change ของกรมป่าไม้
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Climate Change ของกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์ก...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานภายในกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม...

18 พฤศจิกายน 2021

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยม สจป.12 (นครศรีธรรมราช)
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยม สจป.12 (นครศรีธรรมราช)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สบก. และนายสุทธิ...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สบก. และนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผอ.สศป. โดยมี นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผอ.สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ...

16 พฤศจิกายน 2021

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมถกปัญหาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ในรายการ สถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมถกปัญหาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ในรายการ สถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai

1 ธันวาคม 2021

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าและหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าและหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

23 พฤศจิกายน 2021

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564

17 พฤศจิกายน 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

9 พฤศจิกายน 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรของกรมป่าไม้”
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรของกรมป่าไม้”

8 พฤศจิกายน 2021

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

Slide
Slide
การค้นหาจุดความร้อน Hotspot สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
PlayPlay

การค้นหาจุดความร้อน Hotspot สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Slide
Slide
Slide
รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี
PlayPlay

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี

ไผ่ในกระแสโลก
PlayPlay

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
PlayPlay

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต
PlayPlay

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต

ปฏิทินกิจกรรม

  1. วันสิ่งแวดล้อมไทย

    4 ธันวาคม

จัดซื้อจัดจ้าง

รุกขกร
รุกขกร
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกไม้มีค่า
รวมใจไทย

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

e-tree

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

เกร็ดความรู้

คลังความรู้ (E-Book)