ป่านันทนาการ 10 แห่ง ในประเทศไทย
no gift policy
ป่านันทนาการ
วิสัยทัศน์ ขึ้นเว็บ-01
สมัครเรียนต่อ
1400x400แบบที่3-01
ป่านันทนาการ 2
Slide
สวนป่าออนไลน์
แบนเนอร์ 250465
previous arrow
next arrow
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนประชาชน “เริ่มปลูก … เริ่มชีวิตใหม่” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนประชาชน “เริ่มปลูก … เริ่มชีวิตใหม่” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เริ่มปลูก…...

12 พฤษภาคม 2022

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

3 พฤษภาคม 2022

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565...

26 เมษายน 2022

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอาคารใหม่ ทสจ.ขอนแก่น
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอาคารใหม่ ทสจ.ขอนแก่น

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ...

20 เมษายน 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมให้ข้อมูล Nan Sandbox พร้อมรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมให้ข้อมูล Nan Sandbox พร้อมรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผอ.สบก. ผอ.สจด. ผอ.สปฟ ผอ.สคร. ผอ.สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง)...

18 เมษายน 2022

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2565พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้” ให้แก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับทราบ...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2565พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้” ให้แก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับทราบในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี” นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้...

11 พฤษภาคม 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าฯ
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับ นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ โดยในการประชุมดังกล่าว มีนายจตุพร...

10 พฤษภาคม 2022

พิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดิน กรมป่าไม้
พิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดิน กรมป่าไม้

วันนี้กรมป่าไม้จัดพิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ๑ ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุรชั...

วันนี้กรมป่าไม้จัดพิธีรับพระราชทานพระกำลังแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ๑ ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป้าไม้ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้ บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าร่วมรับพระราชทาน...

10 พฤษภาคม 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใ...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 อันเป็นวันที่ระลึกการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่...

3 พฤษภาคม 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เร่งกำหนดเป้าหมายต่อไปพื้นที่ คทช.
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เร่งกำหนดเป้าหมายต่อไปพื้นที่ คทช.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พร้อมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ...

27 เมษายน 2022

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก
นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก

26 เมษายน 2022

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. …
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. …

25 เมษายน 2022

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” ครั้งที่ 2
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” ครั้งที่ 2

22 เมษายน 2022

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า

22 เมษายน 2022

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียน ในประเด็นขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีเอาผิดกับ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีบุกรุกป่า 15 คดี
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียน ในประเด็นขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีเอาผิดกับ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีบุกรุกป่า

22 เมษายน 2022

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

อนุรักษ์ป่าไม้

อนุรักษ์ป่าไม้ 2565

COP26
PlayPlay

COP26

Slide
Slide
การค้นหาจุดความร้อน Hotspot สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
PlayPlay

การค้นหาจุดความร้อน Hotspot สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Slide
รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี
PlayPlay

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี

ไผ่ในกระแสโลก
PlayPlay

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
PlayPlay

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต
PlayPlay

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต

ปฏิทินกิจกรรม

  1. วันป่าชุมชนแห่งชาติ

    24 พฤษภาคม

จัดซื้อจัดจ้าง

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกไม้มีค่า
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
Green MNRE
คทช.
วิสัยทัศน์กรมป่าไม้
ใบเบิกทาง
เกียรติบัตร
รุกขกร
รวมใจไทย

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

e-tree

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

เกร็ดความรู้

คลังความรู้ (E-Book)