กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบหนังสืออนุญาตทำกินในป่าสงวนฯ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบหนังสืออนุญาตทำกินในป่าสงวนฯ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ตาก เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสิทธิ มอบสุข ในที่ดินทำกิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ...

12 กันยายน 2022

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร...

9 กันยายน 2022

ทส. จัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ทส. จัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of...

24 สิงหาคม 2022

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นทึกเทปพิเศษ การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ของประเทศไทย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นทึกเทปพิเศษ การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ของประเทศไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปพิเศษ การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยมี...

19 สิงหาคม 2022

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา...

17 สิงหาคม 2022

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส นายบุญเสริม พรหมเสนะ หัวหน้างานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

20 กันยายน 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผอ.สจป. ที่ 13 (สงขลา) นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สจป. ที่ 12 (นครศรีธ...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผอ.สจป. ที่ 13 (สงขลา) นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สจป. ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป. ที่ 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวัฒน์ แสงกระจ่าง ผอ.สปน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง...

20 กันยายน 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ยล.3 จังหวัดยะลา
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ยล.3 จังหวัดยะลา

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายธวัชชัย ลัดกรูด และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายปรีชา แสงเท...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายธวัชชัย ลัดกรูด และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่...

19 กันยายน 2022

พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ เจ้าหน้...

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันทำพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และวางพวงมาลา...

18 กันยายน 2022

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน “พฤกษาบูชา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน “พฤกษาบูชา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน “พฤกษาบูชา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธ...

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน “พฤกษาบูชา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายพลังสตรีสร้างคุณธรรมโดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

6 กันยายน 2022

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

13 กันยายน 2022

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

12 กันยายน 2022

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรายการ “APEC VISION” ของกรมประชาสัมพันธ์
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรายการ “APEC VISION” ของกรมประชาสัมพันธ์

10 กันยายน 2022

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. จังหวัดขอนแก่น
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. จังหวัดขอนแก่น

10 กันยายน 2022

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

9 กันยายน 2022

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

Carbon Neutrality
PlayPlay

ความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างไทยและออสเตรเลีย

Carbon Neutrality
PlayPlay

Carbon Neutrality

อนุรักษ์ป่าไม้

อนุรักษ์ป่าไม้ 2565

COP26
PlayPlay

COP26

Slide
Slide
Slide
ไผ่ในกระแสโลก
PlayPlay

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
PlayPlay

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปฏิทินกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
Slide
Slide
Slide
คู่มือการขออนุญาต
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกไม้มีค่า
Green MNRE
คทช.
วิสัยทัศน์กรมป่าไม้
ใบเบิกทาง
เกียรติบัตร
รุกขกร
รวมใจไทย

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

e-tree

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

เกร็ดความรู้

คลังความรู้ (E-Book)