นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรม … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานมอ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรม … Read more

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือกรมป่าไม้ ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่า เพื่อขอรับการการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือกรมป่าไม้ ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่า เพื่อขอรับการการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ การประเมินผลงานนวัตกรรมงานบริการ “โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ การประเมินผลงานนวัตกรรมงานบริการ “โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป … Read more