นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือกรมป่าไม้ ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่า เพื่อขอรับการการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือกรมป่าไม้ ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่า เพื่อขอรับการการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ การประเมินผลงานนวัตกรรมงานบริการ “โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ การประเมินผลงานนวัตกรรมงานบริการ “โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญประจำเดือนกรกฎาคม

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร น … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “โซล่าเซลล์เบื้องต้น”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "โซล่าเซลล์เบื้องต้น"

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเป … Read more

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือ สส. ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนป่ากุยบุรี

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือ สส. ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัฐหาพื้นที่ทับซ้อนป่ากุยบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบด … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 มิ.ย. 64 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือภาคีเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือภาคีเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอ … Read more