ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content