จ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขั้นกรรมาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

20240126110657208.pdf

Leave a Comment

Skip to content