เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อร ถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน จำนวน 1 คัน ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17 – 2 4 มี.ค. 2565) (สปฟ.)

ประกาศ-รถเครน-งบ65.pdf

TOR-รถเครน-งบ65.pdf

เอกสารประกวด-รถเครน-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content