นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตาม ผลการทำงานในพื้นจังหวัดลพบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร สจป.5 (สระบุรี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฯ และผู้แทนจากบริษัทซีพีเอฟ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมโครงการ รวมถึงนำชมแปลงปลูกป่าและร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ บริเวณสำนักงานโครงการฯ ในการนี้ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ ต่อมาในเวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี ติดตามผลการฟื้นฟูต้นจำปีสิรินธร โดยมีนายสำรวย อริเดช หัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และได้ปลูกต้นจำปีสิรินธรไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content