ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง เพื ่อใช้ในราชการ ประจำสำนักจัดการป่านันทนาก าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง เพื่อ ใช้ในราชการ ปร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับ ทส. เพื่อซักซ้อมเตรียมการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีฯ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับ ทส. เพื่อซักซ้อมเตรียมการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีฯ

28 พฤษภาคม 2564 ณ. ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายวราวุธ ศิล … Read more

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ Teepol ซึ่งประกอยด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) และผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ Teepol ซึ่งประกอยด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) และผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงท … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพ าะเจาะจง (สตร.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำ เนินงาน ประจำปี … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรม … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษ … Read more