นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2564 และได้เข้าร่วมพิธีปิด

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2564  “84 ปี วิชาการป่าไม้ไทยเพื่อปวงชน” ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และได้เข้าร่วมพิธีปิดและมอบสัญญาลักษณ์ในการจัดประชุมการป่าไม้ (แว่นไม้) โดย กรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไปด้วย

Leave a Comment

Skip to content