นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศัก … Read more

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนา ด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว ่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564)

64037503936_1_20210329022231.p … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่อ ากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) และแบตเตอรี่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(category procurement) ประกาศโ … Read more