นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 ได้จัดกิจกรรม กรมป่าไม้ปันสุข รักป่า รักประชาชน ครั้งที่ 3

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินพศ์  บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 ได้จัดกิจกรรม กรมป่าไม้ปันสุข รักป่า รักประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ จ.อ่างทอง ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว มีการมอบกล้าไม้มีค่าให้กับผู้นำชุมชน มอบถุงปันสุข เจลล้างมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมทั้งแจกจ่ายกล้าไม้มีค่า ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานจำนวน 200 ราย จากนั้นประธานในพิธี (รองอธิบดีกรมป่าไม้) และผู้บริหารกรมป่าไม้ เยี่ยมชมโครงการฯ ร่วมบำรุงต้นไม้ทรงปลูกและปลูกต้นพะยูงเป็นที่ระลึกในพื้นที่โครงการฯ

Leave a Comment

Skip to content