นายปรมินทร์ วงสุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพลิกฟื้นพื้นป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นที่บ้านป่าอ้อย

                วันที่11 กรกฎาคม 2563 นายปรมินทร์ วงสุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพลิกฟื้นพื้นป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นที่บ้านป่าอ้อย หมู่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุขจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

                โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเตรียมการจัดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่จะดำเนินการปลูกเสริมและทำฝาย และพื้นที่ที่จะใช้เป็นพื้นที่จัดงานโครงการฯ

                ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อม ที่ตั้งนิทรรศการ สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ตามโครงการฯ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการทั้งในระยะเร่งด่วนและระนะยาว เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับชุมชนและเกิดความยั่งยืนกับทรัพยากรป่าไม้ตลอดไป

Leave a Comment

Skip to content