นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายธีรยุทธ  สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content