นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือกับบริษัท บี กริม คันทรีคลับ จำกัด

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์  ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือกับบริษัท บี กริม คันทรีคลับ จำกัด ณ ห้องประชุม สสป. ชั้น 4 กรมป่าไม้  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้บริษัทฯ ดังกล่าวมีความประสงค์จะพัฒนาที่ดินบางส่วนในบริเวณบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในท้องที่ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 110 ไร่ ให้เป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจในระยะยาว โดยต้องการปลูกป่าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ความชุ่มชื่น และพัฒนาชุมชนโดยรอบให้อยู่กับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content