ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถเครน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักบริหารกลาง

63017120003_1_20204116453886.pdf

ร่างประกาศเชิญชวนannoudoc_0901200000_63017120003.pdf

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อdoc_0901200000_63017120003.pdf

Leave a Comment

Skip to content