ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเ ทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมรถยนต … Read more

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประชุมผ่านระบบ vdo conference กับหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด ทส. เกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการในการป้องกัน covid-19 ของ ทส.

      … Read more

อธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศ ปรบมือให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

      … Read more

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ เฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

     นายอร … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ร ายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผนงานและส ารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจั … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน บน ขนาด18,000บีทียูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผ นงานและสารสนเทศ(แก้ไขล่าสุด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเค … Read more