นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะประชุมในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รอง ออส.  นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. ผู้แทน ทช.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content