นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ฯ

วันนี้ (6 มกราคม 2563) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายณฐพร โตประยูร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รมว.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กอ.รมน. องค์กรฝ่ายปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมสรุปสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรายใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลจากการประชุมครั้งนี้ เบื้องต้นกรมป่าไม้จะนำพื้นที่ที่มีปัญหาเข้าโครงการ คทช. และจะร่วมพูดคุยเจรจากับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการขยายพื้นที่เพิ่ม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะทำงานฯ ได้นำสื่อมวลชนเดินทางไปยังโครงการหลวงหนองหอย เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content