กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ Wonderland มหัศจรรย์วันเด็ก” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบความสุขและกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ได้มาร่วมจัดกิจกรรม เล่นเกม แจกของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสร้างความสุข สนุกสนานให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กรมป่าไม้ได้สนับสนุนของแจกของรางวัลเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563) ได้นำอาหาร คือ ข้าวเหนียวหมูทอด หมูฝอย ห่อด้วยใบตอง จำนวน 1,000 ห่อ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ร่วมเล่นเกมสร้างความสนุกสนานให้แก่น้อง ๆ บนเวทีกลาง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของวงดนตรีเหยี่ยวไฟร่าเริง และได้จัดนำกล้าไม้ จำนวน 2000 กล้า มาแจกจ่าย เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content