ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเ อกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไ ม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

dc1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดนิทรรศการประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (zero-waste cup)

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิ … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรอบ 3 เดือน

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมน … Read more