นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โดยมีคณะกรรมการจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมจากกรมป่าไม้ จำนวน 8 ท่าน นำโดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่าน นำโดย นางบุญทิวา ด่านศมสถิต โดยที่ประชุมได้กำหนดวัน เวลา เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านปี้ จ. พะเยา ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ จ. ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหมือ ได้แก่ ป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์  และภาคใต้ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ. นราธิวาส  สำหรับรางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน : สืบสาน รักษา รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ” ภาคเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง จ.แพร่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ จ.ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านบุ่ง จ.เลย และภาคใต้ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้นตาล จ.นราธิวาส หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณากำหนดวันในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ทั้ง  2 ประเภทรางวัล  และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานมอบรางวัลด้วย

Leave a Comment

Skip to content