นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถในการให้บริการประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้ ไปปลูกเพื่อช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีนายอนันต์ ผาทอง หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา ให้การต้อนรับ ในช่วงบ่ายนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ,2 (พื้นที่ คทช.) ซึ่งนำร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน และจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปอีก 13 จังหวัดทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Leave a Comment

Skip to content