พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา ถึงความสำคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่สาธารณะ ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากต้องสูญเสียระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่สำคัญเหล่านี้ไป โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการจัดแสดงภาพวาดเต่ามะเฟือง การจัดเสวนาในหัวข้อ “เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน” จากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดเต่ามะเฟืองและการประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content