พิธีการส่งมอบ-รับมอบภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากร

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธานร่วมลงนามในพิธีการส่งมอบ-รับมอบภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารจากกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก H.A.SLADE

1 thought on “พิธีการส่งมอบ-รับมอบภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากร”

Leave a Comment

Skip to content