ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน ๒ เครื่อง (ปม.๕๕-๐๑๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๓๕ และ ปม.๕๕-๐๑๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๓๔) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสัญญาณเครือข่ายของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)