ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อกล้อง Action camera จำนวน ๔๙๕ ตัว ,กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑๐ ตัว (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

tor.pdf

ราคากลาง.pdf

ประกาศประกวดราคา.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content