ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิ.ย. 67

1. ประกาศ-รถกระบะตรวจการณ์-4 -10 มิ.ย. 67.pdf

3. TOR-รถกระบะตรวจการณ์ 5คัน-67.pdf

2. เอกสารประกวดราคา-รถกระบะตรวจการณ์-4-10 มิ.ย. 67.pdf

Leave a Comment

Skip to content