ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คร ะยะรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 2 ขย 9874 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม 65-2320-004-0521-012-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9874.pdf

Leave a Comment

Skip to content