ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีข่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ใบ บก.06 -รถกระบะ 25 คัน-67.pdf

ร่าง-ประกาศ-รถ25คัน-งบ67.pdf

TOR-รถกระบะ 25 คัน-งบ67.pdf

ร่าง-ประกวดรถ25คัน-งบ67.pdf

Leave a Comment

Skip to content