ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถจักยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศประกวดราคา.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

tor.pdf

ราคากลาง.pdf

Leave a Comment

Skip to content