ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้จำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content