ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content