ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content