ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content