ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณจ้างเพื่อตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน ฌผ 3051 กทม. (76,803.53) สสป.

RPO1608.3.49.pdf

Leave a Comment

Skip to content