ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณจ้างเพื่อตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน ฮฉ4248 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,189.95 บาท) ส สป.

RPO1608.3.47.pdf

Leave a Comment

Skip to content